MODEL GEMİLERDE SARMA İŞLEMİ

 

(İLERİ DÜZEY  ÖLÇEKLİ MODEL GEMİ SARIMI)

 

Bu sayfalar, tam ölçekli gemilerin kaplama şablonlarına benzer yapılacak işlem taslaklarını ihtiva etmektedir. Bu işlemler, bir dereceye kadar basit kaplama sarımından daha teknik ve daha takdire şayandır ama bu işe kalkışmaktan korkan yeni modelciler için, bu iş o kadar zor değildir. Gerçek nesneler gibi kaplaması yapılan bir model, olduğundan fazla detaylandırılmış ve bitirilmiş olduğunda otantik bir görünümde olacaktır. Böyle bir model, modelci için gurur veren bir objeden çok daha fazla şey ifade eder.

            Modelcilikle ilgili bu konuda ihtiyacınız olan teknik öğretileri bu sayfalarda bulacaksınız. Bunları dikkatle okuyunuz ve işin cambazlığını öğrenin. 

GERÇEK GEMİ YAPIMININ TAKLİT EDİLMESİ

 

Gerçek gemilerdeki kaplamanın taklit edilmesi demek,  ağacın gerçeğe uygun şekilde kullanılması, tekne kaplama işinin planlanması, tekneye kaplanacak her bir kaplamanın biçim ve pozisyonunun bu planda ortaya konması ve hazırlanan planın eksiksiz olarak uygulanması demektir. Bu işlem bir gerekliliktir ve bir kaçınılmazlıktır. Kaplama tahtalarına uygulanan tahta çivi çakma işlemine de planlama işleminde tam ölçek pratiği uygulanmalıdır. Bundan böyle bu teknik işlem, bir kaplamaya tahta çivi çakılması, onların bantlanması, köşe pahının kırılması, uzunlukları ve diğer konuların üzerinde bir kavramdır. Bu işlem, teknede belirtilen pozisyonların ve işlemlerin dikkatlice yerine getirilmesini gerektirir.

ALT VE ÜST KEMERLER

 

Teknenin her bir yarısını, alt kemerler ( Dip kaplama) ve üst kemerler ( Kenar kaplama) diye ikiye bölmeyle işe başlarız.(Resim:32) Her bir bölüm için kaplama elemanlarının kesin sayıları veya kaplama yerleştirme numaraları belirlenir. (Resim:33-34). Her bir bölüm, planlanmış olarak kemerler üzerindeki işlemlerin birbirinden müstakil olarak ayrılmış olması gerekecektir. Bu adım, basit kaplama işleminde gördüğümüz işlemin aynısıdır.

 

 

Alt ve üst kemerler arasındaki bölme çizgisi, kıç bodoslaması ile kıç aynasının birleşme yerinden başlayıp sintine dönüşü üzerinden ve su kesim çizgisinin altından devam ederek pruvaya kadar gelecektir. Bu çizgiyi postaların yüzü üzerinde belirtmek için bir yapıştırma bandı kullanın.(Resim:35) Gözle bakmak suretiyle, borda kenarlarından, pruvadan, kıçtan ve dipten görüntü alarak, pruvadan kıça doğru uygun bir kavis halinde uzanmakta olan bandın düzgün olması için gerekli düzenlemeyi yapın. Bir tarafın işlemi tamamlandığında, diğer tarafta da aynı işlemi uygulayın. Kontrol işlemi sırasında simetriyi unutmayın. Her zaman için postalardaki bu çizgileri silinmez bir markör kalem veya bir bıçak izi ile işaretleyin. Bunlar çok önemlidir.

 

KENAR KAPLAMADA HESAPLAMALAR

 

A)Gemi pruvasına en yakın olan ve postaların en küçüğü olan “Ö5” postasının yüzündeki bandın uzunluğunu belirleyin yani bu posta üzerinde, alt ve üst kemerler arasındaki çizgi ile “Vale”nin alt kenarına kadar olan uzunluğa uygun olarak dikkatlice bir bant yapıştırın.(Resim:36) Aynı işlemi “Ö-4”, “Ö-3”, “Ö-2”, “Ö-1” ve “M” postaları üzerinde uygulayın. Çizim kağıdı üzerine çizilen bir doğru üzerine dik gelecek şekilde Ö-5 üzerinden sökülen bandı yapıştırın. Bandın en yüksek noktasından alttaki çizgiye paralel olan ikinci bir çizgi çiziniz.(Resim:37) Postaların birbirine olan uzaklıkları göz önüne alınarak, hepsinin üzerindeki bantlar işaretlendikten sonra tek tek kağıt üzerine aktarılmalıdır. Bantların uzunlukları birbirinden farklı olacaktır. Bu sebeple kağıt üzerindeki bantlar, bir öncekinden biraz daha sola yatık olacaktır. (Resim:37)

Resim:       ‘da gösterilen “B” çizgisi teknede gösterilen sintine dönüş çizgisine eşit olmalıdır. “A” çizgisi de “Vale alt çizgisine eşit olmalıdır. (Resim:37). “M” postasını simgeleyen bandın uzunluğu, kenar kaplama bloğunun genişliğini gösterir. (Örnek:3 cm). Bulunan rakam, kaplama çıtalarının genişliğine bölündüğünde, bu bölüme kaç adet kaplama elemanı kullanılacağı bulunur. (Örnek: 3cm./0,5cm.= 6). Aynı hesabı pruvaya en yakın olan “Ö-5 postası üzerinde farklı bir şekilde uygulayacaksınız. “Ö-5” postası uzunluğu, kaplama eleman sayısına bölündüğünde, o bölgeye yerleşecek olan beher kaplamanın genişliği yakalanmış olur. Örnek. 2cm./6=0,33cm. Ekstra olsa bile, en küçük olan yarım çıta genişliğini de hesap ediniz.    

     İki paralel çizgi arasına yerleştirilen “Ö-5” ve “M” bandı üzerindeki işaretleri karşılıklı olarak paralel çizgilerle çizelge üzerinde birleştirelim. (Resim:38).Bu durumda M, Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 ve Ö5 postaları üzerindeki alanların kaç cm. genişlikte olduğunu ve her bir posta üzerine gelecek olan kaplama elemanlarının enlerini hesaplamış olduk.                                     

B)Aynı işlemi, M, A-1, A-2, A-3, A-4 ve A-5 postaları üzerinde tekrarlayın.

 

 

Sarma işleminde değişik bir hesaplama: 

Modelin en geniş “M” postasının üst kemer bölümü ölçülür. (3cm.) Kaplama enleri 0,5 cm.dir. 3cm./ 0,5cm.= 6 Demek ki “M” postası üzerine gelecek olan kaplama sayısı 6’dır.

Pruvaya yakın olan “Ö-5” postasının üst kemer bölümü ölçülür. (2cm.) Bu kemer üzerine 6 kaplama gelecek fakat kaplamaların genişliği ne kadar olacak? 2cm./6=2,33cm. Demek ki kaplamaların enleri 2,33 cm. olacak.

Bu şekilde bir hesaplama ile de mükemmel bir sonuç elde edilebilir. Bu tip bir çalışmayı bütün gemi tiplerinde uygulayabiliriz. Ancak bu kadar milimetrik inceltme her zaman mümkün olmayabilir. Ama bu formül size büyük ölçüde yarar sağlayacaktır.

 

DİP KAPLAMADA HESAPLAMALAR

Tekne omurgasının çıtalarla birleşme yerinden, kemerler arasındaki bölünme çizgisine kadar uzayan bandın uzunluğunu hesap etmek için, kenar kaplama bölümünde yapılan hesap işlemini tekrar edin. Şimdi, alt kemerde meydana gelecek olan  kaplamanın hesabını bilmeniz gerekir.     

Ufak bir ayrıntıyı hatırlatmakta yarar var. Daha önceki bölümlerde anlatıldığı üzere, kıç tarafta kaplamaların yelpaze gibi açılmalarından dolayı boşluklar meydana gelecek ve bu boşluklara kamalar atılması gerekecek. Kıç bodoslamasındaki kaplama genişliğinin orta bölümden bile daha geniş olduğunu hatırınızdan çıkarmayın.      Hesaplamada bu konuyu göz önünde bulundurun.(Resim:41-42)

            Bu bölümün baş tarafında kaplamalarda çok fazla incelme meydana geleceğinden dolayı birleşme kamaları atılması gerekecek. Kaplamaların pruvaya çok ince olarak nasıl ve ne şekilde gittiklerini hesap edeceksiniz; bazı durumlarda uçların aniden sivrilmelerini de unutmayın. .(Resim:41-42)

Kaplama elemanlarının çok fazla incelmesine fırsat vermeyin. Örneğin, 6mm.genişliğindeki bir kaplama elemanını azami 3.mm genişliğe getirin, daha sonra birleştirme kaması atınız. Mecburiyet halinde bu ölçünün altında bir inceltme yapılabilir.

Dip kaplama “M” postası borda kaplamalarını hesap etmek için; posta yüksekliğini, eşit parçaların yani çıtaların genişliklerine bölün ve o postaya kaç kaplama elemanı isabet edeceğini bulunuz. .

            Toplanan örnekler, kaplamaların çoğu için kesin ayrıntılar sağlar, ama hepsi için değil.

 

 

BİRLEŞTİRME KAMALARI VE BOŞLUK DOLDURMA KAMALARI

 

Bir gemi kaplama işindeki önemli ana nokta, bir kaplamanın son bitiş noktasına kadar incelip gidememesidir. Bu kaplamaların, son noktaya kadar inceltilip bağlanmasının hiçbir pratik yolu da yoktur. Bundan böyle, gerçek gemilerde, uzunluğu bitmek üzere olan kaplamaların her biri, incelerek pruvaya doğru gitmektedir ve son noktaya varamadan bitecektir. Tek bir birleştirme kaması, incelen iki kaplamanın pruvaya kadar ilerlemesi için onları birleştirerek uygun hale getirecektir. (Resim:43-44)

Gemilerin pruvaya gitmekte olan kaplamaları kural olarak pruvada incelmektedir ve her bir kemer için üç veya dört birleştirme kamasına ihtiyaç duyulabilir. Genel olarak daha yeni tekneler daha az birleştirme kamasına ihtiyaç duyabilir.

            Kaplamanın alt kemerlerinde, kaplama materyallerinin doğal dönüşleri ilerledikçe, kıç bodoslamasına doğru giderken, basit kaplama işinde gözlemlediğimiz gibi, kaplamalar bir yelpaze şekline dönüşür.(Resim:42-45) Kaplamalar, kendi doğal yapılarının aksine eğim için zorlanırsa, hoş olmayan eğimler ve kavisli bölgelerde genelde modelcilerin “merdiven” dedikleri yapılaşma ortaya çıkar.(Resim:31) Doğal olmayan kıvrımlarda, kaplamaları zorlamaktan uzak durun, onların yelpaze şeklinde olacaklarını hesaba katarak,  üçgen kamalarla yelpazede meydana gelen boşlukları doldurun. Üçgen şeklindeki doldurma kamaları, teknik olarak “boşluk doldurma kaması”  olarak isimlendirilmektedir. Gerçek kaplamalar hiçbir zaman istenilen noktada son bulmadığından, doldurma kamaları devreye girmektedir. Doldurma kamaları dikdörtgen köşeli olmaktan uzaktır ve şekil verilen kamaları yerleştirmek için birbirine komşu kaplamaları hafif hafif yontmak suretiyle kama yerini hazırlamak gerekir.         

            Modeldeki kaplama işinde, bundan dolayı “birleştirme kaması” ve “boşluk doldurma kaması” denilen kaplama elemanlarından her ikisi için de, nerede kullanılacakları konusunda bir hesap yapmak suretiyle modelci tarafından yorumlanmalıdır. Misal olarak, pruva yanındaki belli bir posta üzerine gelip incelen iki kaplamadan sonra bir “birleştirme kaması” tasarlanıp, verilen karardan sonra uygulamaya geçilmesi gerekir. Birleştirme kamaları pruvaya doğru ilerledikçe postalar üzerindeki kaplama sayısı azalır. Benzer biçimde kıça doğru, posta üzerinde yelpaze şeklini alan iki veya üç çıtada meydana gelecek boşlukları belki 4 belki 5 “boşluk doldurma kaması” ile doldurmak için tasarım yapılmalı ve bu konuda karar verilmelidir. “Boşluk doldurma kamaları”, posta üzerinde son bulan çıtaların sayılarını çoğaltacaktır.

 

 

 

KAPLAMA ELEMANLARININ BİRLEŞMESİ 

Kaplama çalışmasında zorlu bir adım; kaplama uçlarının birbirleriyle birleşmesindeki zorlu işlemlerdir. Bir sıra  kaplamada tüm ve yarım kaplamalarının nerede başlayıp nerede bittiğinin önceden hesap edilmesi gerekir. Birleşmelerin mutlaka posta üzerinde yapılmasına dikkat ediniz.

Modelinizdeki kaplamaların birleşme yerlerini belirlemek için, baştan kıça kadar gidecek olan bireysel kaplamaların adetlerini belirleyin. Gemi boyunu, kaplama elemanı uzunluğuna bölersek, bir sıra borda kaplamasına kaç adet eleman gerektiğini buluruz. Bulunan bu sayı bazen küsuratlı olabilir. Bu şu demektir: Gemi uzunluğu 35 metre, kaplamalar 7,5 metre ise 35/7.5= 4,6 adet olacaktır. Yani en az beş kaplama tahtasına ihtiyacınız olacaktır. Ancak bu kaplama tahtalardan dördü tam uzunlukta, biri yarım uzunlukta olacaktır. Her bir sıra borda kaplamasında birkaç posta aralığına eşit uzunlukta olan ve “kısa kaplama tahtası” olarak adlandırılan bir kısa kaplama elemanına ihtiyaç gösterecektir.

Biri diğerinden sonra devam eden komşu kaplama tahtalarının birleşme yerleri posta üzerine nasıl oturacağını ve “kısa kaplama” elemanlarının pozisyonlarını tayin edin. Vale veya kılavuz kaplamalarından başlayarak, dört kaplama tahtasını birbirini takip eden sıralama ile inşa edin,(Resim:48-49-50) daha sonra vale veya kılavuz kaplamadan başlayarak kaplamaların dengeli olması için aynı sıralamayı tekrarlayın. Aşağıdaki resimlerde kaplama örnekleri sergilenmektedir. Modelci zevkine ve modelin yapısına uygun daha değişik örnekler uygulayabilir.

Bazen pruvaya doğru ilerleyen tam uzunluktaki kaplamalar ulaşabileceği son noktaya kadar gidememekte, incelerek komşu kaplama ile birleşmek zorunda kaldığından kısalmaktadır. Bu kaplama tahtası kendiliğinden “kısa kaplama” olarak dizayn etmediğimiz halde gerçekten teknede kısa kaplama tahtası olarak görünmüş olacaktır.

 

KAPLAMALARI BAĞLAMA

Kaplamalar birbirine ve postalar üzerine nasıl bağlanmalı?

Modelci, gerçek gemilerdeki düzenlemeye göre, kaplamalara çakılan çiviler gibi, tüm çıtalar üzerine çakacağı çivileri, gerçeğe yakın olarak ağaç çivilere benzetmeyi arzu edebilir. 

Pek çok küçük deliği büyüklüğüne göre delmek ve daha sonra birçok tahta çiviyi tekrar açılan deliklere monte etmekten ibaret olan bu işlem modelciyi gerçekten zorlar. Tam olarak bu işi yapabilmek için, gemilerdeki uygulamaların her birinin yapılış şekli ve ondan sonra tersane işçilerinin uygulamasına göre ağaç çivilerin montaj şekli modelci tarafından belirlenmelidir.(Resim:51).

Alternatif olarak bu iş,  raptedilen tahta çiviler, postalarda üzerinde ve birleşme yerlerinde resimde görüldüğü gibi biçimlendirilmiş olması gerekir.

Küçük tahta çiviler, evlerde yapılan gemi modellerinden geriye kalan ağaç parçalarından elde edilebilir veya çizim tahtası üzerinde dört köşe bir blok tahtadan ince ince kıymık alınarak yapılabilir. Çivilerin hazırlanmasından sonra kaplamalar üzerinde çivilere uygun delikler bir küçük el matkabı ile açılabilir. Modelci çivilerle istediği efekti vermekte serbesttir ancak kaplamaların genişliğini hesap ederek tek bağlama veya çift bağlama uygulamasına karar vermelidir. Gerçek gemilerde tahta çivilerin çapı, ölçekli olarak tahminen 2,5- 3,5cm.uzunluğa eşittir. Ayrıca, gösterildiği gibi, renklendirilmiş bir ahşap üzerindeki ağaç çivilerin başlarını kontrast olarak göstermeyi arzu edebilirsiniz. Çobanpüskülü (gülhatmi) veya şimşir ağacı üzerinde, açık renk ağaç çiviler için çok iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Ağaç çivi yerine metal çivilerde kullanılabilir. Bu konu yapılmakta olan modelin cinsine ve yapısına göre değerlendirilmelidir.

 

 

 

ŞEKİLLENDİRME 

 

Resim 35,36,37,38 ve 39’ da gösterildiği şekilde tüm tekne için yapılan hesaplamalar sonucunda tüm kaplamaların genişlik ve uzunlukları belirlenmiş olacaktır. Daha sonra, eğe, planya veya kayış zımpara ile şekillendirmek için çıtayı aşındırın. Bant örneğine uygun olarak çıtayı şekillendirmede çok dikkatli olun. Postaların yüzüne gelecek olan kaplamaları prova edin. İleride bahsi geçen basit kaplama işlemlerine uygun olarak yan yana gelecek olan kaplama kenarları boyunca onları yapıştırın. İskele ve sancak tarafındaki örnekler birbiriyle eşleşmiş olacaktır yani simetrik olacaktır. Simetriyi doğrulamak için alternatif olarak sancak ve iskele taraflarında aynı anda çalışın. Bir işlem sancak tarafına, bir işlem iskele tarafına… 

Kaplamaların birleşmesi ile ilgili hesaplamalara, geminin orta bölümündeki “kısa” kaplamalarla, “vale” ve “kılavuz” üzerinde başlayın. Seçeceğiniz birleştirme sıralama işlemini tüm sıralamalar için belirleyin.

Basit kaplama işleminde olduğu gibi, bireysel kaplama elemanları, değişik şekildeki bükülmelere ihtiyaç gösterecektir. Genellikle geminin kıç ve pruva kısmında olan bükülmelere göre orta bölümünde daha az bükülmeye ihtiyaç duyulacaktır. Minimum kavisler yapmak suretiyle kaplama elemanlarını yerlerine yapıştırmadan önce bu kıvrımlar için kaplama elemanları üzerinde prova çalışmasını yapmış olmanız gerekecektir.

Kaplama elemanlarının ön şekillendirilmesi, kaplamaların uzun olarak yatırıldığı durumlar hariç ölçek boyutlarında kısa olarak yatırıldıklarında çok kritiktir. Eğer kısa kaplamalar, tekne kenarları üzerinde basit olarak eğrilip şekil almamış ise birleşmelerde keskin köşeler meydana gelecektir ve kaplamadaki tatlı kavislerin yerini düz şekiller alacaktır.

Basit kaplama işinden ziyade burada hatalı marangozluk uygulamalarının düzeltilmesi çok zor olduğundan; birbirine bitişik kaplamalar arasındaki köşe eğimlerine ekstra özen gösterilmesi ölçekli kaplama işinde nazik bir durumu ortaya koyacaktır. Kısacası bitişik kaplamalarda birinin diğerine uyum sağlayacak şekilde kenar pahlarının kırılması gerekir.   

                                                                       

GEMİ KIÇINDA BİRBİRİNİ KESEN KAPLAMALAR

 

Hiçbir teknede üst kemer kaplamaları, pruvadan kıç bodoslamasına doğru devam ederken birbirini kesmez, gidişleri aynı paralelde devam eder. Bazı gemilerde bu kaplama tahtaları, gemi omurgasına yakından paraleldir ve kıç küpeştesinde onların son bulmasında hafifçe ve basit olarak incelmeler gerçekleşir. Bazı gemilerde kaplama tahtalarının gidişi, daha az paraleldir. Kaplamaların bazıları kıç küpeşte aynasına ulaşmadan dip orta çizgisi üzerinde çaprazlaşır. Bu durumda kaplama tahtaları, orta dip çizgide balıksırtı biçiminde son bulmayı gerçekleştirir. Ya da alternatif olarak onlar çentikli olarak, orta çizgide,  kral tahtası şeklini almış olurlar. Aşağıda bu tip kaplamaların birbirini kesen şekillerden örneklemeler göreceksiniz.(Resim:54, 55, 56, 57, 58, 59)

 

 

KAPLAMA TERİMLERİ İLE İLGİLİ KÜÇÜK SÖZLÜK

 

AĞAÇ OMURGA: Bütün teknenin üzerine inşa edildiği baştan kıça uzanan, tekne iskeletinin altında ve ortasında yer alan temel  yapı elamanı.
ARMA: Güvertede bulunan direk, seren, yelken, halat ve donanımlara verilen isimdir.

BAŞ BODOSLAMA:  Omurganın baş tarafında, teknenin başını oluşturan boyuna yapı elamanı.

BİRLEŞTİRME KAMASI: İncelen iki veya daha fazla kaplama tahtasının bittiği noktada birleşme görevi yaparak kıç ve pruvaya doğru uzanan bir tek birleştirme kaması.

BORDA: Teknenin su kesiminden yukarıda kalan kısımları...
BORDA VE KARİNA KAPLAMASI
: Teknenin dış yüzeyini örten ve kabuğu oluşturarak yüzmesini sağlayan parçalar.

BOŞLUK DOLDURMA KAMASI: Baş ve kıçta bulunan iki veya daha fazla kaplama tahtasının yelpaze şeklinde açılmasından meydana gelen boşlukları doldurmak için kullanılan kama şeklindeki kaplama öğeleri.

BURMA TAHTALARI: Omurganın her iki tarafında ve bitişik olan baştan kıça uzanan ilk kaplama tahtaları.

DİREK: Donanımın üzerine kurulduğu, armayı taşıyan  ana  yapı elamanı.

DİREK GÜVERTE TAKOZU: Direği güverte çıkışında destekleyen; direk, güverte bağlantısını sağlayan takoz…
DON AĞACI: Omurgadan gelen postaların güvertede görünen kısmı.

DÜMEN PALASI: Teknenin istenilen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan, kıç bodoslamaya takılan levha.
GEMİ POPOSU: Gemi dip kısmı.

GÜVERTE: Teknede baştan kıça uzanan platform…
GÜVERTE KAPLAMASI: Kemerelerin üzerine çakılan ve güverteyi oluşturan

parçalar.
ISKAÇA: Direk tabanının omurga üzerine oturduğu yuva…
KAMARA FARŞLARI
:
Kamara taban platformu.
KAPLAMA ELEMANI: Tek döşeme kaplama üyesi yani tahtası. Boydan boya borda oluşturan birkaç kaplama tahtasının her biri.

KARİNA: Teknenin su kesiminin altında kalan dış kısmı…
KASARA
:  Teknenin baş,orta veya kıç kısmında oluşan güverteden daha yukarda kalan yapılar.
KEMERE
: Karşılıklı postaları birbirine bağlayan enine yapı elamanı…

KIÇ: Gemi arka tarafı…

KIÇ AYNA: Teknenin kıç şeklini düzleştirmek için kıç bodoslamaya bağlanan enine yapı elemanı.
KIÇ BODOSLAMA: Gemi kıç tarafında omurgadan kıç aynasına kadar uzanan teknenin  kıçını oluşturan boyuna yapı elamanı.

KILAVUZ KAPLAMA ELEMANI: Güvertenin en üst kenarlarındaki kavisli borda kaplaması, ilk atılan temel kaplama elemanı.

KRAL TAHTASI: Genel olarak teknenin dip kısmında farklı açılardan gelen kaplama tahtalarının birleşme çizgisinde oluşan çentikli veya düz şekildeki merkezi bir kaplama tahtası.

KOÇBOYNUZU: Halatların bağlanması için güvertede gerekli yerlere konmuş “T” harfini andıran boynuz şeklindeki parçalar.

KUŞGAGASI: Gemilerin pruva ve kıç üstünde bulunan kuş gagasına benzer fırdöndü uzantısı.

KUŞAK: Postaların üzerine çakılan, baştan kıça uzanan ve teknenin boyuna direncini arttıran yapı elamanı...
KÜPEŞTE: Posta başlarını birbirine bağlayan ağaç veya çelik yapı elemanı... Vale veya kılavuz kaplamaların üzerinde bulunup kenar boyunca dönen pervaz.

ÖKSÜZ KEMERE: Kamara girişi, kasara, ambar ağzı gibi yapılar nedeniyle oluşan güverte bölünmelerine denk gelen kesilmiş, kısa kemereler.
PALAMAR: Gemiyi karaya bağlayan kalın halat

PARAÇOL: Yapı elemanlarını birbirlerine bağlamakta kullanılan ve kullandıkları yerlere göre çeşitli şekillerde yapılan bağlantı ve destek parçaları.
POSTA: Gemi omurgası üzerine oturan, kaplamaları üzerinde taşıyan, dipten küpeşteye kadar uzanan, geminin sancak ve iskele taraflarındaki dikmeleri…

PARAMPET: Yüklerin muhafazası ve insanların güvenliği için güverte üzerine doğru devam eden borda kaplamaları.
PRUVA: Geminin baş kısmı

SAFRA OMURGA: Tekneye ek sağlamlık kazandırmak için omurga altına konan metal parça.
SİNTİNE: Teknenin su altında kalan iç kısmı, iç tabanı.
SİNTİNE DÖNÜŞÜ: Bir geminin su kesimi altında olup baştan kıça doğru geçiş ekseni kavisi, sintine kavisi.

SU KESİMİ: Bir geminin su üstü ve su altı bölümleri arasındaki çizgi. Teknenin gövdesinde ıslak yüzeyle kuru yüzeyi arasında meydana gelen çizgi. ...

SU HATTI BOYU (LWL) : Su kesiminin baş ve kıç bodoslamalarla temas ettiği noktalar arasında kalan mesafe.
TAHTA ÇİVİ: Bir geminin raptiyelenmesi gibi kullanılan ağaçtan yapılmış tahta çiviler.

TAM BOY (LOA): Baş ve kıç bodoslamaların en uç noktaları arasında kalan mesafe.
VALE: Eski gemilerinde, genellikle küpeşte altında olup ekstra kalınlıktaki ilk döşenen kaplama tahtası. Bunlar iki veya üç adet olabilir.

YEKE: Dümen başına monte edilen dümene istikamet verdiren demir veya ağaçtan yapılmış kol.

YUMRU: Borda üzerinde tekne boyunca baştan kıça uzanan ve borda kaplamalarını darbelere karşı koruyan dar, kalın ve “D” kesitli kaplama elemanı. Ana yumru güverte hizasında olur.

 

 

DİĞER BAŞLIKLAR

 

MODEL GEMİ SARIMINA GİRİŞ

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BASİT GEMİ MODELİ SARIMI

İLERİ DÜZEY ÖLÇEKLİ GEMİ MODELİ SARIMI

 

Yukarıdaki makalenin tüm hakları sayın Nihat KARALAR'a aittir. Hiçbir suretle izin alınmadan kopyalanamaz, herhangi bir yerde yayınlanamaz.